icon icon icon

[giaban]Liên hệ[/giaban]

[thuonghieu]MÁY CHIẾT RÓT TỰ ĐỘNG[/thuonghieu]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]Máy chiết rót tự động đóng nắp chai định lượng dạng sệt, lỏng và chai nước, lọ, lon trên thị trường. Máy chiết rót hoàn toàn tự động , với chất liệu cao cấp an toàn cho người sử dụng[/mota]

[chitiet]

 

[/chitiet]DỰ ÁN