icon icon icon

[giaban]Liên Hệ[/giaban]


[thuonghieu]Máy Vặn Chân Đế Nhựa Tự Động[/thuonghieu]


[tinhtrang]Liên hệ[/tinhtrang]


[mota]

Máy vặn chân đế nhựa là máy tạo ra các sản phẩm đế nhựa điều chỉnh kích thước to nhỏ cho phù hợp với máy móc có kích thước khác nhau.

                                           

[/mota]


[chitiet]

[/chitiet]


DỰ ÁN